Uw recht op herroeping

U heeft een herroepingsrecht van 14 dagen. U kunt de producten retourneren zonder reden. Voor klanten binnen Nederland bieden wij een gratis retour service aan. Wilt u gebruik maken van deze service vragen wij U eerst de herroeping bij ons melden via telefoon of via email. Wij zullen dan een Verzend label toesturen waarmee u kunt retourneren.

Heeft U een account? dan kunt u uw retour ook aanmelden via Bestelingen > Bestelling > Bericht versturen

Termijnen

  • Wij hanteren een termijn van 14 dagen voor herroeping. U dient de herroeping binnen deze 14 dagen aan te geven.
  • Na aangeven van de herroeping heeft u 30 dagen te tijd om de producten naar ons te versturen
  • Wanneer u een ander product wilt zullen wij deze binnen 2 werkdagen na ontvangst herroeping versturen
  • Wanneer u uw geld retour wilt zullen wij het geld zo spoeding mogelijk retourneren binnen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst goederen of ontvangst herroepingsmodeling. Het geld zult u ontvangen via de betaal methode waar u betaald mee heeft.

Kosten herroeping

Binnen Nederland

Binnen Nederland heeft U bij ons recht op gratis herroeping onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft de herroeping binnen het gestelde herroepingstermijn van 14 dagen verstuurd
  • U gebruikt het herroepingslabel wat door ons verschaft word.

Wij bieden GÉÉN gratis herroeping aan indiend u zelf de producten terug stuurt.

Buitenland

Wij bieden voor zendingen naar het buitenland GÉÉN gratis herroeping aan. Tenzij het product herroept word door gebreken die door ons verleend zijn. Indien dat het geval zijn bieden wij alleen een gratis herroeping aan onder de voorwaarden dat U het retour label van DHL gebruikt.

Waardevermindering van producten

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modaalforumlier herroeping:

Aan: Dutchcolour
Fabriekweg 1
1525RB Westknollendam
Nederland
info@dutchcolour.nl

   

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

     

   

 Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.